SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Iepirkumi

JAUNAS HIDRODINAMISKĀS AUTOMAŠĪNAS PIEGĀDE

Iepirkuma numurs: TK 2020/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 2. marts plkst.10:00
Iepirkuma statuss: procesā

Pielikumi:  Uzaicinājums

                   Formas, 

                   Līguma projekts

 Izveidots 2020.gada 6.februārī

 

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbus Tukumā“ (Id.Nr.2017/3 KF) ietvaros

 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbus Tukumā“ (Id.Nr.2017/3 KF) ietvaros

 Izveidots 2017.gada 12.septembrī

 

13.07.2017.

Precizējumi Nr.2, Id.Nr.TU 2017/3 KF

Būvdarbu nolikuma precizējums

 

13.07.2017.

Precizējumi Nr.2, Id.Nr.TU 2017/1 KF

Būvdarbu nolikuma precizējums

 

 

05.07.2017.

Precizējumi Nr.2, Id.Nr.TU 2017/3 KF

Būvdarbu nolikuma precizējums_

 

05.07.2017.

Precizējumi Nr.2, Id.Nr.TU 2017/1 KF

Būvdarbu nolikuma precizējums

 

30.06.2017.

Precizējumi Nr.1, Id.Nr.TU 2017/3 KF

Precizēts nolikuma TU2017/3 KF D8 pielikums

 

30.06.2017.

Precizējumi Nr.1, Id.Nr.TU 2017/1 KF

Precizēts nolikuma D8 pielikums

 

 

26.06.2017.

Izsludināts iepirkums

“Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbus Tukumā”, Id. Nr. TU
2017/3 KF Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta” (identifikācijas Nr.
5.3.1.0/16/I009) ietvaros"

Iepirkuma procedūras izsludināšana

Iepirkums

 

 

07.06.2017.

Izsludināts iepirkums 

Kanalizācijas tīklu izbūve dzīvojamām mājām "Pīlādži", "Ciedras", "Sniedzes", "Magones", "Stūrīši" un "Mediņi" Tumes pagastā, Raiņa ielas posmā no Tidaholmas ielas un dzīvojamām mājām Pļavas ielā, Tukumā” , Id.Nr.TU 2017/1 KF Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta” (identifikācijas Nr. 5.3.1.0/16/I009) ietvaros.

Nolikums
Būvprojekts - Magones
Būvprojekts - Pļavas iela

Būvprojekts - Raiņa iela
Būvprojekts - Sniedzes

 

 

 

10.10.2012.

Izsludināts iepirkums „LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE SIA „Tukuma ūdens” vajadzībām” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. TŪ-2012/1)

Nolikums: atvērt šeit

Iepirkums noslēdzies.

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
62
1091
211655

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.226.245.48

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.