SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

 

 

Te būs jauna informācija

 

Saņemtais valsts un pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Kapitālsabiedrības ziedojumi

 

 

 

 

 

Te būs jauna informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
93
1473
181951

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 34.237.76.91

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.