SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Pakalpojumi

 

SIA “Tukuma ūdens” piedāvātie pakalpojumi un to izmaksas

N.p.k.

Piedāvātā pakalpojuma veids

Pakalpojuma izmaksas + PVN

1.

Dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana

ūdens tarifs EUR 1,00 + PVN

kanalizācijas tarifs EUR 1,37 + PVN

2.

Asenizācijas pakalpojumi Tukuma pilsētas robežās

Savākšanas daudzums līdz 3m3

Savākšanas daudzums       4m3

Savākšanas daudzums       5m3

Savākšanas daudzums       6m3

 

 

 

EUR 33.75 + PVN

EUR 37.26 + PVN

EUR 40.76 + PVN

EUR 44.27 + PVN

2.1.

Transporta izdevumi asenizācijas pakalpojumiem ārpus Tukuma pilsētas

EUR 0,70+PVN par km

3.

Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi

EUR 85,- +PVN/h

3.1.

Transporta izdevumi hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumiem

EUR 0,80+ PVN par km

4.

Traktora CASE 695 pakalpojumi

EUR 38.54 +PVN/h

 

 

Par attālinātās datu nolasīšanas iekārtu.

SIA “Tukuma ūdens” saviem klientiem piedāvā iegādāties telemetrijas sistēmu datu attālinātai nolasīšanai. Tas nozīmē, ka turpmāk Jums vairs nebūtu katru mēnesi jāziņo komercuzskaites mēraparāta rādījumi, jo datus nolasītu SIA “Tukuma ūdens” uzstādītā sistēma.

Ja Jūs vēlaties iegādāties attālinātās datu nolasīšanas iekārtu, lūdzu sazinieties ar klientu daļu pa tālr. 63122287 vai rakstiet e-pastā  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

Iekārtas cena ir EUR 31.28 (ieskaitot PVN).

Pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas, tiks izrakstīts rēķins. Pēc rēķina apmaksas mūsu pārstāvis ar Jums sazināsies, lai precizētu darba izpildes laiku.

 

Par komercuzskaites mēraparātu uzstādīšnu un nomaiņu.

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, SIA „Tukuma ūdens” veic komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu un nomaiņu SIA „Tukuma ūdens” klientiem. Komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu un nomaiņu SIA „Tukuma ūdens” veic par saviem līdzekļiem, un turpmāk tas būs SIA „Tukuma ūdens” īpašums.

Tuvojoties komercuzskaites mēraparāta derīguma termiņa beigām, SIA „Tukuma ūdens” pārstāvis ar Jums sazināsies, lai precizētu nomaiņas laiku.

Neskaidrības gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA „Tukuma ūdens” klientu daļu, zvanot pa tālr. 63122287 vai 29326198.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve jāveic par klienta līdzekļiem.

Prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam:

Ūdens uzskaites mezglu izbūvēt uz ievada uzreiz aiz ēkas sienas. Telpai jābūt kontrolierim pieejamā vietā, temperatūra nedrīkst būt zemāka par +50C. Uzskaites mezglā jāparedz ievada noslēgventilis, rupjais filtrs (jāparedz plombēšanas vieta). Pēc skaitītāja jāparedz vienvirziena vārsts. Skaitītāja mezglam jābūt izbūvētam uz pilnīgi horizontāla cauruļvada posma. Uz horizontāliem posmiem skaitītāju nedrīkst uzstādīt ar skaitītāja mehānismu uz leju vai slīpi. Ja nepieciešams uzstādīt spiediena regulēšanas iekārtas, tad tās paredz aiz vienvirziena vārsta.

mezgls

Izveidots 2016.gada 02.decembrī

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
5
835
155041

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 34.203.225.78

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.