SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Notekūdeņu kvalitāte

 

 

                                         

 

B kategorijas atļaujas Nr. VE14IB00014 atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (22.01.2002.) 5.pielikuma un HELCOM rekomendācijas 16/5 (01.03.1995.) prasībām:

 

Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l vai attīrīšanas tehnoloģija

Suspendētās vielas

<35 mg/l

BSP5

25 mg/l

ĶSP

125 mg/l

Nkop

15 mg/l

Pkop

2 mg/l

Dzīvsudrabs

<0,05 mg/l

Kadmijs

<0,2 mg/l

Varš

<0,5 mg/l

Niķelis

<1,0 mg/l

Svins

<0,5 mg/l

Hroms

<0,5 mg/l

Cinks

<2,0 mg/l

Naftas produkti

<0,6 mg/l

 

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
70
1099
211663

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.226.245.48

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.