SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Pieslēdzieties ūdensvadam pirms asfaltēšanas!

Autors: Neatkarīgās Tukuma ziņas, Agita Puķīte

2014. gada 10. jūnijs

Šogad ielu asfaltēšana turpināsies – pilsētā plānots noasfaltēt ap 6 km ielu. Daļa sagatavošanās darbu, lai to paveiktu, jau ir izdarīta, taču iedzīvotāji vēl pirms tam var pagūt pieteikties ūdensvada pieslēgumu ierīkošanai. Par pieslēgumu ierīkošanu no maģistrālā ūdensvada līdz katra īpašuma robežai iedzīvotājiem jāmaksā nebūs. Tiesa, tas attiecas uz darbiem tajās ielās, kur plānota asfalta ierīkošana.

Šis aicinājums attiecas uz iedzīvotājiem, kas dzīvo ielās, kurās ūdenssaimniecības projekta ietvaros netika ierīkots jauns ūdensvads, jo tāds tur jau bija, un kuru īpašumi tam nav pieslēgti. Pieslēgties vai vismaz ierīkot pieslēgumu šobrīd būtu svarīgi tāpēc, ka turpmākos piecus gadus pēc asfaltēšanas asfaltu šajās ielās pārrakt varēs vien avāriju gadījumos.

Šī gada jūlijā plānots asfaltēt: Rudens ielas posmu no Pilskalna ielas līdz Zaķu ielai, Pilskalna ielu – no Talsu ielas līdz Tirgus ielai, Jumpravas ielu – no Smilšu ielas līdz Raudas ielai, Smilšu ielu – no Kurzemes ielas līdz Lauku ielai un no M. Smilšu ielas līdz Tulpju ielai, M. Smilšu ielu – no Mednieku ielas līdz Smilšu ielai, Veļķu ielas posmu – no Gravas ielas līdz Tumes ielai, Laubītes ielu – no Smilšu ielas līdz Jumpravas ielai, Dzirņu ielu – no Zemgales līdz Ošu ielai, Ošu ielas posmu – no Dzirņu ielas līdz Alīnes ielai, Imulas ielu – no Durbes ielas līdz Noras ielai, Noras ielas posmu – no M. Parka ielas 33 līdz Imulas ielai un M. Parka ielas posmu – no Durbes ielas līdz Noras ielai 38.

Kā preses konferencē 9. jūnijā skaidroja domes izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis, šobrīd iesniegumus SIA «Tukuma ūdens» iesnieguši 14 iedzīvotāji no Smilšu un Dzirņu ielas, viens no Jumpravas ielas, pieci no Laubītes ielas un divi no Tumes pagasta: “Izrēķināts, ka šobrīd šiem pieslēgumiem būtu vajadzīgi 19 000 eiro. Par šo naudu pieslēgumi tiks ierīkoti no maģistrālajiem tīkliem līdz īpašumu robežai; tāpat pieslēgumi tiks ierīkoti tiem zemes gabaliem, kuros šobrīd nekas netiek būvēts. Tas, kad iedzīvotāji pieslēgsies komunikācijām, ir atstāts viņu pašu ziņā – to varēs darīt tad, kad viņi būs ierīkojuši komunikācijas savā īpašumā atbilstoši SIA «Tukuma ūdens» izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, taču šie darbi vairs ielu segumu neietekmē.” Vaicāts, vai pašvaldība ir noteikusi, ka pieslēgšanās ir obligāta, M. Rudaus-Rudovskis skaidroja – tā kā šobrīd valsts nav izdevusi normatīvos aktus, kas liktu to darīt obligāti, arī Tukuma novada dome nevienu nevar piespiest, taču tā aicina iedzīvotājus pieslēgties ūdensvadam un kanalizācijai brīvprātīgi. Tiklīdz valsts būs noteikusi, ka tas jādara obligāti, to prasīs arī pašvaldība. Eiropas atbalstītā ūdenssaimniecības projekta nosacījumi gan paredz, ka 95% iedzīvotāju ir jāpieslēdzas no jauna ierīkotajām komunikācijām.”

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
61
1090
211654

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.226.245.48

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.